صفحه اصلی      تلفن: 95119193-021 ( 15 خط )
Filters
Preferences
جستجو

متعلقات فیبر نوری

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

پچ پنل فیبر نوری 12 پورت سینگل مد کالوات

2،300،000 ريال
پچ پنل فیبر نوری 12 پورت داپلکس سینگل مد مدل PPFS0612

پچ پنل فیبر نوری 12 پورت مالتی مد کالوات

2،000،000 ريال
پچ پنل فیبر نوری 12 پورت داپلکس مالتی مد مدل PPFM0612

پچ پنل فیبرنوری 12 پورت

1،670،000 ريال
Unloaded داپلکس

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFM2052

241،200 ريال
SC-SC سیمپلکس سه متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2001

205،900 ريال
SC-SC سیمپلکس یک متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2002

216،100 ريال
SC-SC سیمپلکس دو متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2005

246،700 ريال
SC-SC سیمپلکس پنج متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2301

267،700 ريال
SC-SC سیمپلکس یک متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2302

280،900 ريال
SC-SC سیمپلکس دو متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2303

294،200 ريال
SC-SC سیمپلکس سه متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2305

320،600 ريال
SC-SC سیمپلکس پنج متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2501

411،800 ريال
SC-SC داپلکس یک متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2502

432،200 ريال
SC-SC داپلکس دو متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2503

452،600 ريال
SC-SC داپلکس سه متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2801

535،400 ريال
SC-SC داپلکس یک متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2802

561،900 ريال
SC-SC داپلکس دو متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS3305

338،300 ريال
LC-LC سیمپلکس پنج متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS5505

503،700 ريال
SC-LC داپلکس 5 متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS5805

654،800 ريال
SC-LC داپلکس 5 متری

پچ کورد فیبرنوری مالتی مد کالوات مدل PCFM2051

205،900 ريال
SC-SC سیمپلکس یک متری

پچ کورد فیبرنوری مالتی مد کالوات مدل PCFM2052

241،200 ريال
SC-SC سیمپلکس دو متری

پچ کورد فیبرنوری مالتی مد کالوات مدل PCFM2053

276،500 ريال
SC-SC سیمپلکس سه متری

پچ کورد فیبرنوری مالتی مد کالوات مدل PCFM2055

347،100 ريال
SC-SC سیمپلکس پنج متری

پچ کورد فیبرنوری مالتی مد کالوات مدل PCFM2551

411،800 ريال
SC-SC داپلکس یک متری

پچ کورد فیبرنوری مالتی مد کالوات مدل PCFM2552

482،400 ريال
SC-SC داپلکس دو متری

پچ کورد فیبرنوری مالتی مد کالوات مدل PCFM5555

711،700 ريال
SC-LC داپلکس پنج متری

پچ کورد فیبرنوری کالوات سینگل مد مدل PCFM5055

355،800 ريال
SC-LC داپلکس یک متری

پچ کورد فیبرنوری کالوات سینگل مد مدل PCFS2505

493،300 ريال
SC-SC داپلکس پنج متری

پچ کورد فیبرنوری کالوات سینگل مد مدل PCFS2803

588،300 ريال
SC-SC داپلکس سه متری

پچ کورد فیبرنوری کالوات سینگل مد مدل PCFS2805

641،300 ريال
SC-SC داپلکس پنج متری

پچ کورد فیبرنوری کالوات سینگل مد مدل PCFS3001

219،500 ريال
LC-LC سیمپلکس یک متری

پچ کورد فیبرنوری کالوات سینگل مد مدل PCFS3002

229،700 ريال
LC-LC سیمپلکس دو متری

پچ کورد فیبرنوری کالوات سینگل مد مدل PCFS3301

285،300 ريال
LC-LC سیمپلکس یک متری

پچ کورد فیبرنوری کالوات سینگل مد مدل PCFS3302

298،600 ريال
LC-LC سیمپلکس دو متری

پچ کورد فیبرنوری کالوات سینگل مد مدل PCFS3303

311،800 ريال
LC-LC سیمپلکس سه متری

پچ کورد فیبرنوری کالوات سینگل مد مدل PCFS5001

211،100 ريال
SC-LC سیمپلکس یک متری

متعلقات فیبر نوری

Filter by:

Clear All
Min: 0 ريال Max: 2،300،000 ريال
ريال0 ريال2300000