صفحه اصلی      تلفن: 95119193-021 ( 15 خط )
Close
(0) کالا
شما محصولی در سبد خرید ندارید.
Filters
جستجو

اخبار

کالوات

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

پچ پنل تلفنی کالوات 50 پورت

2،500،000 ريال
پچ پنل تلفنی کالوات 50 پورت مدل PPT50001

پچ پنل شبکه 24 پورت کالوات Cat6A

1،000،000 ريال
پچ پنل کالوات مدل PP6A0002

پچ پنل شبکه 24 پورت کالوات Cat6-SFTP

1،000،000 ريال
پچ پنل کالوات مدل PP600003

پچ پنل شبکه 24 پورت کالوات Cat6-UTP

800،000 ريال
پچ پنل کالوات مدل PP600001

پچ پنل فیبر نوری 12 پورت سینگل مد کالوات

2،300،000 ريال
پچ پنل فیبر نوری 12 پورت داپلکس سینگل مد مدل PPFS0612

پچ پنل فیبر نوری 12 پورت مالتی مد کالوات

2،000،000 ريال
پچ پنل فیبر نوری 12 پورت داپلکس مالتی مد مدل PPFM0612

پچ کورد شبکه 1 متری کالوات CAT5E-UTP

65،000 ريال
پچ کورد CAT5E UTP یک متری کالوات فرانسه مدل PC5E0011

پچ کورد شبکه 1 متری کالوات CAT6A-SFTP

159،000 ريال
پچ کورد CAT6 SFTP سه متری کالوات فرانسه مدل PC6A0013

پچ کورد شبکه 1 متری کالوات CAT6-SFTP

142،000 ريال
پچ کورد CAT6 SFTP یک متری کالوات فرانسه مدل PC600013

پچ کورد شبکه 1 متری کالوات CAT6-UTP

120،000 ريال
پچ کورد CAT6 UTP یک متری کالوات فرانسه مدل PC600011

پچ کورد شبکه 2 متری کالوات CAT5E-UTP

84،000 ريال
پچ کورد CAT5E UTP دو متری کالوات فرانسه مدل PC5E0011

پچ کورد شبکه 2 متری کالوات CAT6-SFTP

168،000 ريال
پچ کورد CAT6 UTP دو متری کالوات فرانسه مدل PC600023

پچ کورد شبکه 2 متری کالوات CAT6-UTP

149،000 ريال
پچ کورد CAT6 UTP دو متری کالوات فرانسه مدل PC600021

پچ کورد شبکه 3 متری کالوات CAT5E-UTP

105،000 ريال
پچ کورد CAT5E UTP سه متری کالوات فرانسه مدل PC5E0031

پچ کورد شبکه 3 متری کالوات CAT6A-SFTP

225،000 ريال
پچ کورد CAT6 SFTP سه متری کالوات فرانسه مدل PC6A0033

پچ کورد شبکه 3 متری کالوات CAT6-SFTP

210،000 ريال
پچ کورد CAT6 SFTP سه متری کالوات فرانسه مدل PC600033

پچ کورد شبکه 3 متری کالوات CAT6-UTP

165،000 ريال
پچ کورد CAT6 UTP یک متری کالوات فرانسه مدل PC600031

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFM2052

241،200 ريال
SC-SC سیمپلکس سه متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2001

205،900 ريال
SC-SC سیمپلکس یک متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2002

216،100 ريال
SC-SC سیمپلکس دو متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2005

246،700 ريال
SC-SC سیمپلکس پنج متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2301

267،700 ريال
SC-SC سیمپلکس یک متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2302

280،900 ريال
SC-SC سیمپلکس دو متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2303

294،200 ريال
SC-SC سیمپلکس سه متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2305

320،600 ريال
SC-SC سیمپلکس پنج متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2501

411،800 ريال
SC-SC داپلکس یک متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2502

432،200 ريال
SC-SC داپلکس دو متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2503

452،600 ريال
SC-SC داپلکس سه متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2801

535،400 ريال
SC-SC داپلکس یک متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS2802

561،900 ريال
SC-SC داپلکس دو متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS3305

338،300 ريال
LC-LC سیمپلکس پنج متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS5505

503،700 ريال
SC-LC داپلکس 5 متری

پچ کورد فیبرنوری سینگل مد کالوات مدل PCFS5805

654،800 ريال
SC-LC داپلکس 5 متری

پچ کورد فیبرنوری مالتی مد کالوات مدل PCFM2051

205،900 ريال
SC-SC سیمپلکس یک متری

پچ کورد فیبرنوری مالتی مد کالوات مدل PCFM2052

241،200 ريال
SC-SC سیمپلکس دو متری

پچ کورد فیبرنوری مالتی مد کالوات مدل PCFM2053

276،500 ريال
SC-SC سیمپلکس سه متری