صفحه اصلی      تلفن: 95119193-021 ( 15 خط )
Filters
Preferences
جستجو

فول

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

پچ پنل شبکه 12 پورت فول Cat5e-UTP

431،451 ريال
پچ پنل فول مدل FA-807-20-128K-C5E-BK

پچ پنل شبکه 12 پورت فول Cat5e-UTP

629،199 ريال
پچ پنل فول مدل FA-807A-5K-128-C5E-BK

پچ پنل شبکه 12 پورت فول Cat6-UTP

790،993 ريال
پچ پنل شبکه فول مدل FA-807-20-128K-C6-BK

پچ پنل شبکه 16 پورت فول Cat5e-STP

موجود نمی باشد
پچ پنل شبکه فول مدل FA-650DS-168-C5E

پچ پنل شبکه 16 پورت فول Cat5e-UTP

1،321،561 ريال
پچ پنل فول مدل FA-652K-168-C5E-BK

پچ پنل شبکه 16 پورت فول Cat5e-UTP

1،321،561 ريال
پچ پنل فول مدل FA-652K-168-C5E-BK

پچ پنل شبکه 16 پورت فول Cat5e-UTP

1،225،785 ريال
پچ پنل فول مدل FA-1007AK-168-C5E

پچ پنل شبکه 16پورت فول Cat5e-UTP

موجود نمی باشد
پچ پنل فول مدل C5e-168-FA-650KS

پچ پنل شبکه 24 پورت فول Cat5e-STP

1،496،474 ريال
پچ پنل شبکه فول مدل FA-674NKS-248-C5E-Black

پچ پنل شبکه 24 پورت فول Cat5e-STP

3،292،242 ريال
پچ پنل شبکه فول مدل FA-674EKS-248-C5E

پچ پنل شبکه 24 پورت فول Cat5e-UTP

2،018،940 ريال
پچ پنل فول مدل FA-674ADS-248-C5E

پچ پنل شبکه 24 پورت فول Cat5e-UTP

719،085 ريال
پچ پنل فول مدل FA-807-20-248K-C5E-BK

پچ پنل شبکه 24 پورت فول Cat5e-UTP

1،321،561 ريال
پچ پنل فول مدل FA-652K-168-C5E-BK

پچ پنل شبکه 24 پورت فول Cat5e-UTP

1،686،934 ريال
پچ پنل فول مدل FA-652K-248-C5E-BK

پچ پنل شبکه 24 پورت فول Cat5e-UTP

1،686،934 ريال
پچ پنل فول مدل FA-652KR-248-C5E

پچ پنل شبکه 24 پورت فول Cat5e-UTP

1،686،934 ريال
پچ پنل فول مدل FA-813K-248-C5E-Black

پچ پنل شبکه 24 پورت فول Cat5e-UTP

1،686،934 ريال
پچ پنل فول مدل FA-813K-248-C5E-Color

پچ پنل شبکه 24 پورت فول Cat6-STP

4،190،126 ريال
پچ پنل شبکه فول مدل FA-674EKS-248-C6

پچ پنل شبکه 24 پورت فول Cat6-UTP

3،206،729 ريال
پچ پنل شبکه فول مدل FA-813K-248-C6-Color

پچ پنل شبکه 24 پورت فول Cat6-UTP

3،354،433 ريال
پچ پنل شبکه فول مدل FA-951K-248-C6-BK

پچ پنل شبکه 24 پورت فول Cat6-UTP

3،354،433 ريال
پچ پنل شبکه فول مدل FA-652KR-248-C6

پچ پنل شبکه 32 پورت فول Cat5e-STP

موجود نمی باشد
پچ پنل شبکه فول مدل FA-650DS-328-C5E

پچ پنل شبکه 32 پورت فول Cat5e-UTP

موجود نمی باشد
پچ پنل فول مدل FA-650KS-328-C5E

پچ پنل شبکه 32 پورت فول Cat5e-UTP

2،009،550 ريال
پچ پنل فول مدل FA-652K-328-C5E-BK

پچ پنل شبکه 48 پورت فول Cat5e-UTP

3،381،642 ريال
پچ پنل فول مدل FA-652K-488-C5E-BK

پچ پنل شبکه 48 پورت فول Cat5e-UTP

3،381،642 ريال
پچ پنل فول مدل FA-813K-488-C5E-Color

پچ پنل شبکه 48 پورت فول Cat6-UTP

3،781،000 ريال
پچ پنل شبکه فول مدل FA-951K-488-C6

پچ پنل شبکه 8 پورت فول Cat5e-STP

موجود نمی باشد
پچ پنل شبکه فول مدل FA-352DS-88-C5E

پچ پنل شبکه 8 پورت فول Cat5e-STP

موجود نمی باشد
پچ پنل شبکه فول مدل FA-807A-5K-88-C5E-BK

پچ پنل شبکه 8 پورت فول Cat5e-UTP

موجود نمی باشد
پچ پنل فول مدل FA-352D-88-C5E

پچ پنل شبکه 96 پورت فول Cat5e-UTP

4،275،639 ريال
پچ پنل فول مدل FA-652D-968-C5E-BK

پچ کورد شبکه 0.5 متری فول Cat5e-STP

56،361 ريال
پچ کورد شبکه فول مدل FW-401STP-4P/SR-MA-C5E-0.5M-GY طوسی

پچ کورد شبکه 0.5 متری فول Cat5e-UTP

52،474 ريال
پچ کورد فول مدل FW-401UTP-4P/SR-MA-C5E-0.5M دارای رنگ های مشکی، آبی، سبز، طوسی، قرمز، زرد

پچ کورد شبکه 0.5 متری فول Cat6-STP

130،601 ريال
پچ کورد شبکه 0.5 متری فول مدل FW-401STP-4P/SR-MA-C6-0.5M-GY

پچ کورد شبکه 0.5 متری فول Cat6-UTP

110،778 ريال
پچ کورد شبکه فول مدل FW-401UTP-4P/SR-4-CD-C6-0.5M- دارای رنگ های آبی، سبز، طوسی، قرمز، زرد

پچ کورد شبکه 1 متری فول Cat5e-STP

73،852 ريال
پچ کورد شبکه فول مدل FW-401STP-4P/SR-MA-C5E-1 M-GY طوسی