صفحه اصلی      تلفن: 95119193-021 ( 15 خط )
Filters
Preferences
جستجو

آی تک

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

پاور ماژول آی تک مدل PM-204

487،000 ريال
پاور ماژول 4 پورت بدنه PVC ارت دار و تک کلید

پاور ماژول آی تک مدل PM-205

550،000 ريال
پاور ماژول 5 پورت بدنه PVC ارت دار و تک کلید

پاور ماژول آی تک مدل PM-206

600،000 ريال
پاور ماژول 6 پورت بدنه PVC ارت دار و تک کلید

پاور ماژول آی تک مدل PM-208

800،000 ريال
پاور ماژول 8 پورت بدنه PVC ارت دار و تک کلید

رک 12 یونیت آی تک مدل D60-436

3،262،000 ريال
رک 12 یونیت ارتفاع65 عمق 60 عرض 60 سانتی متر

رک 12 یونیت آی تک مدل D60-450

6،375،000 ريال
رک 12 یونیت ایستاده با ارتفاع86 عمق 60 عرض 60 سانتی متر

رک 16 یونیت آی تک مدل D60-440

4،950،000 ريال
رک 16 یونیت ارتفاع 92 عمق 60 عرض 60 سانتی متر

رک 16 یونیت آی تک مدل D60-452

7،687،000 ريال
رک 16 یونیت ایستاده با ارتفاع100 عمق 60 عرض 60 سانتی متر

رک 16 یونیت آی تک مدل D80-453

8،250،000 ريال
رک 16 یونیت با ارتفاع 100 عمق 80 عرض 60 سانتی متر

رک 18 یونیت آی تک مدل D60-454

8،437،000 ريال
رک 18 یونیت با ارتفاع115 عمق 60 عرض 60 سانتی متر

رک 18 یونیت آی تک مدل D80-455

8،750،000 ريال
رک 18 یونیت با ارتفاع115 عمق 80 عرض 60 سانتی متر

رک 20 یونیت آی تک مدل D60-456

8،937،000 ريال
رک 20 یونیت با ارتفاع120 عمق 60 عرض 60 سانتی متر

رک 20 یونیت آی تک مدل D80-457

9،250،000 ريال
رک 20 یونیت با ارتفاع 120 عمق 80 عرض 60 سانتی متر

رک 22 یونیت آی تک مدل D60-458

9،000،000 ريال
رک 22 یونیت با ارتفاع128 عمق 60 عرض 60 سانتی متر

رک 22 یونیت آی تک مدل D80-459

9،937،000 ريال
رک 22 یونیت با ارتفاع128 عمق 80 عرض 60 سانتی متر

رک 28 یونیت آی تک مدل D60-461

10،687،000 ريال
رک 28 یونیت با ارتفاع158 عمق 60 عرض 60 سانتی متر

رک 28 یونیت آی تک مدل D80-462

11،500،000 ريال
رک 28 یونیت با ارتفاع158 عمق 80 عرض 60 سانتی متر

رک 32 یونیت آی تک مدل D60-463

12،250،000 ريال
رک 32 یونیت با ارتفاع150 عمق 60 عرض 60 سانتی متر

رک 32 یونیت آی تک مدل D80-464

13،125،000 ريال
رک 32 یونیت با ارتفاع150 عمق 80 عرض 60 سانتی متر

رک 36 یونیت آی تک مدل D100-466

14،750،000 ريال
رک 36 یونیت با ارتفاع198 عمق 100 عرض 60 سانتی متر

رک 36 یونیت آی تک مدل D80-465

14،125،000 ريال
رک 36 یونیت با ارتفاع198 عمق 80 عرض 60 سانتی متر

رک 4 یونیت آی تک مدل D50-420

1،875،000 ريال
رک 4 یونیت عمق 50 عرض 60 سانتی متر

رک 42 یونیت آی تک مدل D100-473

17،430،000 ريال
رک 18 یونیت با ارتفاع210 عمق 100 عرض 60 سانتی متر

رک 42 یونیت آی تک مدل D80-472

16،500،000 ريال
رک 42 یونیت با ارتفاع210 عمق 80 عرض 60 سانتی متر

رک 6 یونیت آی تک مدل D32-430

2،062،000 ريال
رک 6 یونیت عمق 32 عرض 60 سانتی متر

رک 7 یونیت آی تک مدل D45-431

2،125،000 ريال
رک 7 یونیت عمق 45 عرض 60 سانتی متر

رک 9 یونیت آی تک مدل D45-433

2،562،000 ريال
رک 9 یونیت عمق 45 عرض 60 سانتی متر

رک 9 یونیت آی تک مدل D60-435

2،750،000 ريال
رک 9 یونیت عمق 60 عرض 60 سانتی متر

سینی پایه دار آی تک مدل AC-101

250،000 ريال
سینی پایه دار آی تک مدل AC-101

سینی پایه دار آی تک مدل AC-102

275،000 ريال
سینی پایه دار آی تک مدل AC-102

سینی ثابت آی تک مدل AC-103

375،000 ريال
سینی ثابت آی تک مدل AC-103

سینی ثابت آی تک مدل AC-104

450،000 ريال
سینی ثابت آی تک مدل AC-104

سینی ثابت آی تک مدل AC-105

512،000 ريال
سینی ثابت آی تک مدل AC-105

سینی ثابت آی تک مدل AC-107

687،000 ريال
سینی ثابت آی تک مدل AC-107

سینی متحرک آی تک مدل AC-106

875،000 ريال
سینی متحرک آی تک مدل AC-106