صفحه اصلی      تلفن: 95119193-021 ( 15 خط )
Filters
Preferences
جستجو

ورتینا

نمایش به صورت جدول لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در صفحه

دوربین مداربسته ورتینا - VHC-2120

1،550،000 ريال
1.3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI

دوربین مداربسته ورتینا - VHC-2140

1،300،000 ريال
1.3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI

دوربین مداربسته ورتینا - VHC-2160

1،550،000 ريال
1.3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI

دوربین مداربسته ورتینا - VHC-2180

24،000،000 ريال
1.3 مگاپیکسل ، زوم 23x اپتیکال ، HD-TVI

دوربین مداربسته ورتینا - VHC-3120

موجود نمی باشد
1.3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI

دوربین مداربسته ورتینا - VHC-3160

2،600،000 ريال
1.3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI

دوربین مداربسته ورتینا - VHC-3161

2،050،000 ريال
1.3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI

دوربین مداربسته ورتینا - VHC-4120

3،660،000 ريال
1.3 مگاپیکسل ، لنز ثابت ، HD-TVI

دوربین مداربسته ورتینا - VHC-4130

4،900،000 ريال
1.3 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، HD-TVI

دوربین مداربسته ورتینا - VHC-4170

4،650،000 ريال
1.3 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، HD-TVI

دوربین مداربسته ورتینا - VHC-5220

3،400،000 ريال
2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI

دوربین مداربسته ورتینا - VHC-5230

5،200،000 ريال
2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، HD-TVI

دوربین مداربسته ورتینا - VHC-5240

2،150،000 ريال
2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI

دوربین مداربسته ورتینا - VHC-5260

2،500،000 ريال
2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI

دوربین مداربسته ورتینا - VHC-5270

5،100،000 ريال
2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، HD-TVI

دوربین مداربسته ورتینا - VHC-6230

7،250،000 ريال
2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، HD-TVI

دوربین مداربسته ورتینا - VHC-6260

4،900،000 ريال
2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI

دوربین مداربسته ورتینا - VHC-6270

6،350،000 ريال
2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، HD-TVI

دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-1190W

4،800،000 ريال
1.3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، کیوب تحت شبکه

دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-1291W

5،300،000 ريال
2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، کیوب تحت شبکه

دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-2120

4،550،000 ريال
1.3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه

دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-2130

9،000،000 ريال
1.3 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه

دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-2160s

5،300،000 ريال
1.3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه

دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-2161

4،500،000 ريال
1.3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه

دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-2170

9،000،000 ريال
1.3 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه

دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-2220

5،300،000 ريال
2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه

دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-2230

10،900،000 ريال
2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه

دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-2260s

5،600،000 ريال
2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه

دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-2261

4،900،000 ريال
2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه

دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-2270

10،800،000 ريال
2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه

دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-2281

34،500،000 ريال
2 مگاپیکسل ، زوم 30x ، تحت شبکه

دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-4120

5،400،000 ريال
1.3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه

دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-4121

7،500،000 ريال
1.3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه

دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-4122

7،300،000 ريال
1.3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه

دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-4130s

11،500،000 ريال
1.3 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه

دوربین مداربسته ورتینا مدل VNC-4160s

6،500،000 ريال
1.3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه