جستجو

انصراف از خرید

خریدار می تواند تا حداکثر 3روز از زمان خرید کالا ، انصراف خود از خرید کالا را اعلام کند و کالای خریداری شده را مرجوع نماید . فروشنده نیز مکلف است در صورت انصراف خریدار ، کالای فروخته خود را پس بردارد .

banner
banner