جستجو

تعرفه همکاری فروشنده

فروشنده می بایست در زمان قیمت گذاری حتما در نظر داشته باشد که درصدی از مبلغ کالای مورد فروش ، بعنوان سهم پاوان کالا می باشد و در زمان تسویه حساب، از مبلغ اعلام شده کسر شده و باقی آن به فروشنده پرداخت خواهد شد .

banner
banner