جستجو

نحوه حمل و ارسال کالا ، زمان دریافت کالا ، پیگیری ارسال

کالایی که مورد معامله قرار می گیرد از سمت فروشنده ( با هزینه فروشنده ) به انبار پاوان کالا ارسال می گردد و در همان زمان به آدرس خریدار ( با هزینه خریدار ) ارسال می گردد .

banner
banner