جستجو
خبرخوان

نوشته‌های بلاگ برچسب خورده با «کابل کشی»

نظرات (0) کابل کشی فیبرنوری
با توجه به حساسیت کابلهای نوری یکی از مهمترین قسمتهای یک طرح مداربسته بخش کابل کشی نوری می باشد. لذا اصول کابل کشی فیبرنوری می بایست مورد توجه قرار گیرد.
نظرات (0) اطلاعاتی در مورد کابل کشی برق و کواکسیال و دیتا
1. Lable گذاری کلیه کابل ها در اطاق کنترل و مراکز زون و منهول ها و محل دوربین که به دو صورت کلی زیر صورت می پذیرد: الف) در صورتی که بتوان از طریق شماره دوربین کابل را تشخیص داد.شماره دوربین برروی Lable نوشته شود. مثلاً دوربین P31 که به وسیله یک رشته کابل نوری به مرکز زون کشیده شده است. کابل فوق با Lable، P31 مشخص می گردد. و بقیه مشخصات کابل از روی نقشه، جدول و نوشته های حک شده برروی خود کابل استخراج می گردد.
banner
banner