جستجو

هایک ویژن | HIKVISION

 

نمایش به عنوان گرید فهرست
مرتب‌ سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7204HQHI-K1
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7208HQHI-F1/N
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7216HQHI-SH
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7716NI-E4

رکوردر هایک ویژن DS-7716NI-E4

16 کانال ، تحت شبکه
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7732NI-E4

رکوردر هایک ویژن DS-7732NI-E4

32 کانال ، تحت شبکه
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7732NI-E4/16P

رکوردر هایک ویژن DS-7732NI-E4/16P

32 کانال ، تحت شبکه
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7716NI-E4/16P

رکوردر هایک ویژن DS-7716NI-E4/16P

16 کانال ، تحت شبکه
تصویر از دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56F1T-ITM

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56F1T-ITM

3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI
تصویر از دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT

3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI
تصویر از دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT1

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT1

3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI
تصویر از دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT3

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT3

3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI
تصویر از دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT5

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT5

3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI
تصویر از دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56F1T-IT1

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56F1T-IT1

3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI
تصویر از دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56F1T-IT3

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56F1T-IT3

3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI
تصویر از دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI
تصویر از دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D7T-ITM

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D7T-ITM

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI
تصویر از دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT3

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT3

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI
تصویر از دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT5

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT5

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI
تصویر از دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT1

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT1

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI
تصویر از دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT3

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT3

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI
تصویر از دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT3Z

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D7T-IT3Z

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI
تصویر از دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT3Z

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT3Z

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدل DS-2CD2010F-I

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدل DS-2CD2010F-I

1.3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدل DS-2CD2022WD-I

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدل DS-2CD2022WD-I

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدل DS-2CD2020-I

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدل DS-2CD2020-I

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدل DS-2CD2052-I

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدل DS-2CD2052-I

5 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدل DS-2CD2120F-IS

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدل DS-2CD2120F-IS

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدل DS-2CD2122FWD-I

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدل DS-2CD2122FWD-I

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدل DS-2CD2122FWD-IS

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدل DS-2CD2122FWD-IS

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CD2322WD-I

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CD2322WD-I

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CD2152F-IS

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CD2152F-IS

5 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CD2342WD-I

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CD2342WD-I

4 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CD2352-I

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CD2352-I

4 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CD2420F-IW

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CD2420F-IW

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن DS-2CD2422FWD-IW

دوربین مدار بسته هایک ویژن DS-2CD2422FWD-IW

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن DS-2CD2442FWD-IW

دوربین مدار بسته هایک ویژن DS-2CD2442FWD-IW

4 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تخت شبکه
banner
فیلترها Close
banner