جستجو

هایک ویژن | HIKVISION

 

نمایش به عنوان گرید فهرست
مرتب‌ سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن DS-2CD2520F

دوربین مدار بسته هایک ویژن DS-2CD2520F

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن DS-2CD2510F

دوربین مدار بسته هایک ویژن DS-2CD2510F

1.3 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن DS-2CD2522FWD-I

دوربین مدار بسته هایک ویژن DS-2CD2522FWD-I

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن DS-2CD2542FWD-IS

دوربین مدار بسته هایک ویژن DS-2CD2542FWD-IS

4 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2620F-I

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2620F-I

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2620F-IZ

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2620F-IZ

2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2622FWD-IS

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2622FWD-IS

2 مگاپیکسل ، لنز موتورایز ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2642FWD-IS

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2642FWD-IS

4 مگاپیکسل ، لنز موتورایز ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2642FWD-IZS

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2642FWD-IZS

4 مگاپیکسل ، لنز موتورایز ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2652F-IS

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2652F-IS

4 مگاپیکسل ، لنز موتورایز ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2652F-IZS

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2652F-IZS

5 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2720F-IS

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2720F-IS

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2720F-IZ

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2720F-IZ

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2720F-IZS

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2720F-IZS

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2722FWD-IS

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2722FWD-IS

2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2722FWD-IZS

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2722FWD-IZS

2 مگاپیکسل ، لنز موتورایز ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2742FWD-IS

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2742FWD-IS

4 مگاپیکسل ، لنز موتورایز ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2742FWD-IZS

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2742FWD-IZS

4 مگاپیکسل ، لنز موتورایز ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2752F-IS

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2752F-IS

5 مگاپیکسل ، لنز موتورایز ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2752F-IZS

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2752F-IZS

5 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2T22WD-I3

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2T22WD-I3

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2T22WD-I5

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2T22WD-I5

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2T42WD-I8

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2T42WD-I8

4 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2T52-I5

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2T52-I5

5 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2F22FWD-IS

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2F22FWD-IS

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2F42FWD-IS

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2F42FWD-IS

4 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2F52F-IS

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2F52F-IS

5 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن DS-2CD2E20F-W

دوربین مدار بسته هایک ویژن DS-2CD2E20F-W

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2Q10FD-IW

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2Q10FD-IW

1 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تخت شبکه
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2D14WD

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CD2D14WD

1 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تخت شبکه
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7208HQHI-F2/N
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7208HUHI-F1N
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7208HUHI-F2/N
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7216HUHI-F2/N
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7600NI-E1/A
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7600NI-K1
banner
فیلترها Close
banner