جستجو

هایک ویژن | HIKVISION

 

نمایش به عنوان گرید فهرست
مرتب‌ سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7208HUHI-F2/N

رکوردر هایک ویژن DS-7208HUHI-F2/N

8کانال
دریافت پیش فاکتور
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7216HUHI-F2/N

رکوردر هایک ویژن DS-7216HUHI-F2/N

8کانال
دریافت پیش فاکتور
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7600NI-E1/A

رکوردر هایک ویژن DS-7600NI-E1/A

4کانال
دریافت پیش فاکتور
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7600NI-K1

رکوردر هایک ویژن DS-7600NI-K1

4کانال
دریافت پیش فاکتور
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7600NI-K1/4P

رکوردر هایک ویژن DS-7600NI-K1/4P

4کانال
دریافت پیش فاکتور
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7604NI-E1/4P

رکوردر هایک ویژن DS-7604NI-E1/4P

4کانال
دریافت پیش فاکتور
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7608NI-E2

رکوردر هایک ویژن DS-7608NI-E2

4کانال
دریافت پیش فاکتور
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7608NI-E2

رکوردر هایک ویژن DS-7608NI-E2

8کانال
دریافت پیش فاکتور
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7608NI-E2/8P

رکوردر هایک ویژن DS-7608NI-E2/8P

8کانال
دریافت پیش فاکتور
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7608NI-K2

رکوردر هایک ویژن DS-7608NI-K2

8کانال
دریافت پیش فاکتور
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7616NI-E2/8p

رکوردر هایک ویژن DS-7616NI-E2/8p

16 کانال ، تحت شبکه
دریافت پیش فاکتور
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7616NI-E2/16p

رکوردر هایک ویژن DS-7616NI-E2/16p

16 کانال ، تحت شبکه
دریافت پیش فاکتور
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7616NI-k2

رکوردر هایک ویژن DS-7616NI-k2

16 کانال ، تحت شبکه
دریافت پیش فاکتور
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CE56D0T-IRMM

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CE56D0T-IRMM

2 مگاپیکسل ، لنز 2.8mm, 3.6mm, 6mm ، AHD
دریافت پیش فاکتور
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CE16D0T-IR

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CE16D0T-IR

2 مگاپیکسل , 3.6/6mm ، AHD
دریافت پیش فاکتور
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CE56D0T-IR

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CE56D0T-IR

2 مگاپیکسل , 3.6/6mm ، AHD
دریافت پیش فاکتور
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CE56D0T-IRM

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CE56D0T-IRM

2 مگاپیکسل , 3.6/6mm ، AHD
دریافت پیش فاکتور
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CE16D0T-IT1

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CE16D0T-IT1

2 مگاپیکسل , 3.6/6mm ، AHD
دریافت پیش فاکتور
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CE16D0T-IT3

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CE16D0T-IT3

2 مگاپیکسل , 3.6/6mm ، AHD
دریافت پیش فاکتور
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CE16D0T-IT5

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CE16D0T-IT5

2 مگاپیکسل , 3.6/6mm ، AHD
دریافت پیش فاکتور
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CE56D0T-IT1

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CE56D0T-IT1

2 مگاپیکسل , 3.6/6mm ، AHD
دریافت پیش فاکتور
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CE56D0T-IT3

دوربین مدار بسته هایک ویژن مدلDS-2CE56D0T-IT3

2 مگاپیکسل , 3.6/6mm ، AHD
دریافت پیش فاکتور
تصویر از تستر هایک ویژن مدل DS-TT-X41

تستر هایک ویژن مدل DS-TT-X41

تستر هایک ویژن مدل DS-TT-X41
دریافت پیش فاکتور
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE16F7T-IT3Z

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE16F7T-IT3Z

3 مگاپیکسل ، Motorized ، AHD
دریافت پیش فاکتور
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE56F7T-IT3Z

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE56F7T-IT3Z

3 مگاپیکسل ، Motorized ، AHD
دریافت پیش فاکتور
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE56F7T-IT3

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE56F7T-IT3

3 مگاپیکسل ، Motorized ، AHD
دریافت پیش فاکتور
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE16H1T-IT

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE16H1T-IT

5 مگاپیکسل ، fix ، AHD
دریافت پیش فاکتور
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE56H1T-ITM

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE56H1T-ITM

5 مگاپیکسل ، motorized ، AHD
دریافت پیش فاکتور
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE16H1T-IT3

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE16H1T-IT3

5 مگاپیکسل ، fix ، AHD
دریافت پیش فاکتور
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE56H1T-IT1

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE56H1T-IT1

5 مگاپیکسل ، fix ، AHD
دریافت پیش فاکتور
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE16D8T-IT

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE16D8T-IT

2 مگاپیکسل ، fix ، AHD
دریافت پیش فاکتور
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE56D8T-ITM

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE56D8T-ITM

2 مگاپیکسل ، fix ، AHD
دریافت پیش فاکتور
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE16D8T-IT3

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE16D8T-IT3

2 مگاپیکسل ، fix ، AHD
دریافت پیش فاکتور
تصویر از دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE56D8T-IT1

دوربین مدار بسته هایک ویژنDS-2CE56D8T-IT1

2 مگاپیکسل ، fix ، AHD
دریافت پیش فاکتور
تصویر از رکوردر هایک ویژن DS-7604NI-K1

رکوردر هایک ویژن DS-7604NI-K1

4کانال
دریافت پیش فاکتور
تصویر از رکوردر هایک ویژنDS-7604NI-K1/4p

رکوردر هایک ویژنDS-7604NI-K1/4p

4کانال
دریافت پیش فاکتور
banner
banner