جستجو

محصولات با برچسب 'منبع تغذیه'

منبع تغذیه دارای برق اضطراری 12 ولت 10 آمپر

منبع تغذیه و برق اضطراری دارای 10 خروجی 12 ولت 10 آمپر

منبع تغذیه دارای برق اضطراری 12 ولت 20 آمپر

منبع تغذیه و برق اضطراری دارای 10 خروجی 12 ولت 20 آمپر

یو پی اس 1.2K VA

دارای باطری داخلی

یو پی اس 1.6K VA

دارای باطری داخلی

یو پی اس 1000VA برندINVT

یو پی اس 1000VA برند INVT مدل BU1000

یو پی اس 1500VAبرندINVT

یو پی اس 1500VA برندINVT مدل BU1500

یو پی اس 1K VA

دارای باطری داخلی

یو پی اس 2000VA برندINVT

یو پی اس 2000VA برندINVT مدل BU2000

یو پی اس 2K VA

دارای باطری داخلی

یو پی اس 3000VA برندINVT

ییو پی اس 3000VA برندINVT مدل BU3000

یو پی اس 600VA برندINVT

یو پی اس 600VA برندINVT مدل BU600

یو پی اس 700VA

دارای باطری داخلی
تلگرام پاوان کالا

تلگرام پاوان کالا

banner
dahua

dahua

hikvision

hikvision

oldex

oldex

lebe

lebe

sperado

sperado

vertina

vertina

samsung

samsung

tenda

tenda

ip-com

ip-com