جستجو

محصولات با برچسب 'HDTVI'

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16C0T-IR

1 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16C0T-IT1

1 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16C0T-IT3

1 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16C0T-IT5

1 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16C2T-IR

1 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16C2T-VFIR3

1 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، HD-TVI

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D1T-IRM

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D1T-VFIR3

2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، HD-TVI

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT3

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT3Z

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D7T-IT5

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، HD-TVI
تلگرام پاوان کالا

تلگرام پاوان کالا

banner
dahua

dahua

hikvision

hikvision

oldex

oldex

lebe

lebe

sperado

sperado

vertina

vertina

samsung

samsung

tenda

tenda

ip-com

ip-com