جستجو

محصولات با برچسب 'رکوردر ورتینا'

رکوردر ورتینا - VDR-1601

16 کانال ، HD-TVI

رکوردر ورتینا - VDR-1602

16 کانال ، HD-TVI

رکوردر ورتینا - VDR-401

4 کانال ، HD-TVI

رکوردر ورتینا - VDR-801

8 کانال ، HD-TVI

رکوردر ورتینا - VDR-802

8 کانال ، HD-TVI

رکوردر ورتینا مدل VNR-1605 P

8 کانال ، تحت شبکه

رکوردر ورتینا مدل VNR-1605E

6 کانال ، تحت شبکه

رکوردر ورتینا مدل VNR-1612 P4

16 کانال ، تحت شبکه

رکوردر ورتینا مدل VNR-3205 P

8 کانال ، تحت شبکه
تلگرام پاوان کالا

تلگرام پاوان کالا

banner
dahua

dahua

hikvision

hikvision

oldex

oldex

lebe

lebe

sperado

sperado

vertina

vertina

samsung

samsung

tenda

tenda

ip-com

ip-com