جستجو

سامسونگ | Samsung

مانیتور صنعتی سامسونگ مدل PM43H

مانیتور صنعتی 43 اینچ سامسونگ

مانیتور صنعتی سامسونگ مدل PM49H

مانیتور صنعتی 49 اینچ سامسونگ

مانیتور صنعتی سامسونگ مدل PM55H

مانیتور صنعتی 55 اینچ سامسونگ

ویدیو وال سامسونگ مدل UD46E-C

ویدیو وال 46 اینچ سامسونگ

ویدیو وال سامسونگ مدل UD55E-A

ویدیو وال 55 اینچ سامسونگ

ویدیو وال سامسونگ مدل UD55E-B

ویدیو وال 55 اینچ سامسونگ

ویدیو وال سامسونگ مدل UH46F5

ویدیو وال 46 اینچ سامسونگ

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل QND-6010R

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل QND-6070R

2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل QNO-6010R

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل QNO-6020R

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، تحت شبکه

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل QNO-6070R

دوربین مدار بسته آنالوگ1000TVLبا لنز متغیر3 ~ 10mm

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل QNO-6070R

2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل QNV-6070R

2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCD-6023R

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، AHD

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCD-6083R

2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، AHD

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCO-6023R

2 مگاپیکسل ، لنز فیکس ، AHD

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCO-6083R

2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، AHD

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCP-2250H

600TVL ، لنز3.6 ~ 91mm ،آنالوگ

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SCV-6083R

2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، AHD

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SND-6083P

2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SND-6084P

2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SND-6084RP

2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SND-7084P

3 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SND-7084RP

3 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SNV-7084RP

3 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه ، دام وندال

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل SNV-8081RP

5 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل XND-6080R

2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل XND-8080R

5 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل XNO-6080R

2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل XNV-6080R

2 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه

دوربین مدار بسته سامسونگ مدل XNV-8080R

5 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه

دوربین مداربسته سامسونگ مدل SNB-6010P

2 مگاپیکسل ، پینهول تحت شبکه

دوربین مداربسته سامسونگ مدل SND-5084P

1.3 مگاپیکسل ، لنز متغیر ، تحت شبکه
تلگرام پاوان کالا

تلگرام پاوان کالا

banner
dahua

dahua

hikvision

hikvision

oldex

oldex

lebe

lebe

sperado

sperado

vertina

vertina

samsung

samsung

tenda

tenda

ip-com

ip-com